WIFISPOT’a Hoşgeldiniz
İletişim Adreslerimiz
485/25 , Alemdağ Cad.
Ümraniye, İstanbul/Türkiye
info@wifispot.com.tr
+90 (212) 988 16 56

5651 Nolu Yasa Kimleri Kapsar

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun uyarınca kullanıcılara işletmeleri üzerinden internet hizmeti sunan birimlere bazı sorumluluklar getirmektedir. Kanunda bahsedilen bu birimler şu şekildedir:

  • Erişim Sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim imkânı sunan her türlü gerçek veya tüzel kişiler.
  • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kullanıcılara belli bir yerde ve sürede internet kullanımı ortamı sunanlar.
  • Yer Sağlayıcı: Kullanıcılara sunulan içerik ve hizmetlere ev sahipliği yapan sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler.
  • İçerik sağlayıcı: İnternet üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgiyi üreten ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler.

İlgili yasa gereğince internet toplu kullanım sağlayıcıları, konusu itibariyle suç teşkil edebilecek içeriklere erişmek isteyenlere karşı tedbir almak ve iç IP dağıtım loglarını kendi sistemlerine elektronik ortamda kaydetmekle mükelleftir.

5651 Nolu Yasanın Kapsadığı Kurumlar

İnternet toplu kullanım sağlayıcılar ise yasa gereğince otel, restoran, öğrenci yurtlar, kamu kuruluşları, kafeler ve şirketler gibi gerek müşterilerine gerekse de çalışanlarına internete bağlanma imkânı sunan kişi ya da kurumlardır. Toplu kullanım sağlayıcı olarak kişilere internete erişim imkânı sunan kurumlar ya da kişiler, sağladıkları internet hizmeti üzerinden gerçekleşen her tülü işlemden sorumludurlar. Bu sorumluluk internet hizmeti olarak verilen her türlü iyi ya da kötü niyetli kullanımını kapsamaktadır.

5651 sayılı kanunun gerektirdiği şekilde uygun bir loglama yapılmadan internete erişim hizmeti sunuluyorsa bu internet üzerinden gerçekleşen herhangi bir suç, hakaret, tehdit, dolandırıcılık, cinsel istismar gibi yasa dışı işlemler neticesinde tüm sorumluluk internet hizmetini toplu kullanıma sunan kurum ya da kişilerdedir. Bu yüzden internet toplu kullanım sağlayıcılar altyapılarını interneti istediği gibi paylaştırma, hız kısıtlama, site engelleme gibi yöntemlerle kontrol altına alabilecek hale getirerek karşılaşabilecekleri cezai yaptırımların önüne geçmelidirler.

Post a Comment