WIFISPOT’a Hoşgeldiniz
İletişim Adreslerimiz
485/25 , Alemdağ Cad.
Ümraniye, İstanbul/Türkiye
info@wifispot.com.tr
+90 (212) 988 16 56

5651 Sayılı Yasa Nedir? Bu Kanunda Hangi Konularda Düzenleme Yapılmıştır?

5651 Sayılı Kanun

Küresel teknolojileşmenin artışı ile birlikte internet kullanımı ve beraberinde internet erişimi ile suç işleme oranları da artmıştır. Hem ulusal hem de uluslararası pek çok mevzuatta bilişim sistemleri, internet kullanımını sistematik hale getirmek ve dijital yolla suç işlenmesini önlemek maksadıyla yasal mevzuatlar oluşturulmuştur Bu mevzuatlardan bir tanesi de 5651 sayılı yasadır.

5651 Sayılı Yasa Nedir? Bu Kanunda Hangi Konularda Düzenleme Yapılmıştır?

Günlük yaşantımızda aslında bu kanunun içeriği ile sıkça karşılaşmaktayız. Yemek yerken oturduğumuz bir cafede, menülerin bir köşesinde veya cafenin bir köşesinde “Wi-Fi vardır” şeklinde ibarelerle karşılaşıyoruz. Bu ücretsiz internet paylaşımını göstermektedir. Ya da tatil için gittiğimiz bir otelde broşürlerde yine internet kullanımı ile ilgili bilgilere rastladığımızı görmekteyiz. İnternet paylaşımının genelde şifreli kablosuz ağlar yardımıyla yapıldığını görmekteyiz. Bütün bu internet hizmetleri 5651 sayılı kanun kapsamında kalmaktadır. Peki, 5651 sayılı kanun nedir?

İnternet yolu ile içerik, yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile bu yolla işlenen suçlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanundur. Resmi Gazete’de yayımlanan (23 Mayıs 2007) 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ile alışveriş merkezi, oteller, cafeler gibi internet sağlayıcılarının kontrol ve düzen içerisinde hareket etmelerini sağlamak maksadıyla oluşturulmuştur.

5651 Sayılı Yasada Ne Gibi Yükümlülükler Getirilmiştir?

İlgili kanunda birtakım birimlere bazı yükümlülük ve sorumluluklar getirilmiştir.  Öncelikle 5651 sayılı yasa kapsamında belirtilen birimlere ilişkin açıklama yapmak gerekiyor. Bu birimler şunlardır.

  • Erişim Sağlayıcı: Gerçek veya tüzel kişi olabilir. Kullanıcılarına internet ortamına erişim imkânı veren kişi.
  • Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kişilere belli bir sürede ve yerde interneti kullanmak için ortam sağlayanlar.
  • Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri içeren sistemleri işleten veya sağlayan tüzel veya gerçek kişiler
  • İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcı kişilere sunulan her türlü veri veya bilgiyi üreten, bunu sağlayan ya da değiştiren kişi.

Yasada belirttiğimiz birimlere ilişkin yükümlülükler maddeler halinde belirtilmiştir. Öncelikli getirilen yükümlülük “bilgilendirme” yükümlülüğüdür. İlgili yasanın 3. maddesine göre; internet sağlayıcılarının kendilerine ait internet ortamında kullanıcılarının ulaşabilecekleri şekilde tanıtıcı bilgilerini bulundurmaları gereklidir.

Bunun dışında kanunda her birim için farklı yükümlülük ve sorumluluklara yer verilmiştir. İçerik sağlayıcının, internet ortamında sunmuş olduğu her içerikten bizzat sorumluluğu söz konusu iken yer sağlayıcının hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini yönetmelikte belirlenen süre boyunca saklama, bilgilerin bütünlüğünü, doğruluğunu ve gizliliğini sağlama yükümlülüğü vardır.

5651 sayılı yasa kapsamında belirtilen usul ve esasların titizlikle yerine getirilmesi internet sağlayıcılarının bu sebeple karşılaşacakları sorunları en aza indirgeyecektir.

Post a Comment