WIFISPOT’a Hoşgeldiniz
İletişim Adreslerimiz
485/25 , Alemdağ Cad.
Ümraniye, İstanbul/Türkiye
info@wifispot.com.tr
+90 (212) 988 16 56

5651 Loglama

İnternet kullanımının arttığı günümüzde tatil amacıyla gittiğimiz bir otelde ya da oturduğumuz bir cafede ücretsiz internet kullanımına sık sık rastlamaktayız.  Otel, cafe gibi internet sağlayıcılarının bu hizmetlerinin denetim altında tutulması ve bu yolla işlenebilecek suçlarla mücadele hususunda arama motorlarında sıkça aranan 5651 sayılı yasa oluşturulmuştur. 5651 sayılı yasa nedir?

5651 Sayılı Yasa Nedir?

23 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı yasa, İnternet platformunda yapılan yayınların tertip edilmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadeleye ilişkin usul ve esasları konu edinen bir yasadır. İşletmeler trafik bilgilerini yani verilen hizmetin başlangıç ve bitiş tarihini, taraflara ilişkin IP adresi, aktarılan veri miktarı, yararlanılan hizmetin türü ve varsa abone kimlik bilgilerini en az 6 en fazla 2 yıl boyunca saklamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerle 5651 sayılı yasada loglama mecburi hale getirilmiştir. Peki, loglama ne demektir?

Loglama Nedir?

5651 sayılı yasa toplu İnternet hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilere bazı yükümlülük ve sorumluluklar yüklenmiştir. Loglama da bu sorumlulukların başında gelir. Loglama; bir sistemin davranışlarını kayıt altına alan bir sistemdir. 5651 sayılı yasaya göre loglama İnternet erişimi takdim eden kişi ya da kurumların sundukları ihtimamı kullanan şahısların hareketlerini kaydedebilen bir sistemdir. Bu durum, 5651 sayılı yasa ile birlikte mecburi duruma getirilmiştir. İnternet erişimi sağlayarak yapılan tüm işlemler loglama sistemi kullanılmaması durumunda hizmeti sağlayan şahsın sorumluluğunda olmaktadır.

5651 sayılı Kanuna göre; mecburi olan 5651 loglama ile dâhili ağımıza angaje olan cihazların IP adresleri, kullanmaya başladığı, bittiği tarih ve saati ile cihazların MAC Adreslerini görüntüleyen kayıtları Elektronik ortamda gizlenmesini ifade etmektedir. Bu şekilde meydana gelen log dosyalarının vakit damgası ile beraber imzalanması ve bu dosyaların iki yıl süresince saklanması gerekmektedir. Kişi bilgileriyle değil internet ağlarıyla loglama yapılır. Bu da kanuni bir zorunlulukla yapıldığı için herhangi bir illegal faaliyet oluşturmamaktadır. Daha önce büyük ölçekli firmalarca kullanılmasına rağmen yasa sonrası küçük ve orta ölçekli firmalarca da uygulanması artmıştır.

5651 Loglama Kanunu

5651 Sayılı yasanın gayesi kuruluşlar tarafından takdim edilen internet hizmetinin kimler tarafından ve hangi amaçla değerlendirildiğini gözetilmesidir. İnternet kullanarak suç işleme ye da yasa dışı işler yapıldığında loglama sistemi sayesinde rahatlıkla fark edilebiliyor, çünkü yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıyor.

5651 Sayılı Kanun ‌Log (Kayıt) Tutma Süresi

Resmi Gazetede ilan edilen yasa gereğince işletmelerin ve kuruluşların yaptıkları işlemleri kayıt altında tutma müddetleri bir yıl olarak tebarüz edilmiştir. Saklanan bu kayıt dosyaları son bir yılı dâhil edilecek şeklinde ve günü gününe gizlenecektir. Günü gününe tutulacak dosyaların içeriğinde gözetim altında bulunması gerekenler ve detayları ile ilgili yasa maddelerinde ve yine aynı yasanın talimatnamelerinde açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Post a Comment